Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

(1) W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez ATIZ Sp. Z o.o. (dalej: Spółkę) danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę. 

 (2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATIZ Sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem Zbiersk-Kolonia 39, telefon: 602 684 626, adres e-mail: centrala@atiz.pl. 

 (3) Spółka przetwarza Pani/Pana dane w następujący celach: 
a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym celu dokonania badania zdolności pożyczkowej i analizy ryzyka; 
b) realizacji zawartej ze Spółką umowy;
 c) zarządzania ryzykiem, oceny zdolności pożyczkowej w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy;
 d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności pożyczkowej i realizacji zawartych umów;
 e) marketing i promocja produktów oferowanych przez Spółkę;
 f) dochodzenia należności;
 g) wewnętrznych celów administracyjnych. 

 (4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: BIG InfoMonitor S.A., Sądy, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, przedstawiciele współpracujący na podstawie umowy ze Spółką, firmy prowadzące księgowość Spółki, Kancelarie Komornicze, Policja. 

 (5) Pani/Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj.:
 a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
 b) w zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Spółkę przez okres do czasu wycofania tej zgody;
 c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienie prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 (6) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
 d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 f) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

 (7) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1lit a. Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 (8) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 (9) W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

ATIZ Sp. Z o.o.
Zbiersk-Kolonia 39
62-830 Zbiersk
tel. 600 280 855
e-centrala@atiz.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem